Sferyczne

DL-200-R      średnica 200 mm; światło czerwone

DL-140-W     średnica 140 mm; światło białe

DL-140-I       średnica 140 mm; światło podczerwone

DL-140-R       średnica 140 mm; światło czerwone

DL-140-B       średnica 140 mm; światło niebieskie