Pierścieniowe

RL-140-W      średnica 140 mm; światło białe

RL-140-I        średnica 140 mm; światło podczerwone

RL-140-R       średnica 140 mm; światło czerwone

RL-140-B       średnica 140 mm; światło niebieskie